onsdag 5. november 2014

Bloggen ikke i bruk lengre.

Kjære lesere. 

Du finner oss på våres nye nettsider: http://www.no-da.no/ 
Takk for at du har fulgt oss i alle disse årene!

hilsen,
Michele Renee Widerøe


NODAs nye etappe.

Onsdag 29. oktober så Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA) dagens lys.

Tilstedet var det blant annet NODAS interimstyre og faggruppe. Disse har jobbet i et år mot denne etableringen og prosjektleder Michele R, Widerøe presentererte stolt arbeidet som er blitt gjort så langt samt planene fremover.

Det nye styret i NODA ble presentert av Heidi Ramsvik, valgkomiteleder for NODA. Ramsvik var stolt av å kunne vise til dyktige kandidater som sto øverst på valgkomiteens liste.
NODAs nye styreleder ble Caroline Greiner Haukeland. Caroline er utdannet journalist og har blant annet etablert kulturnæringsbedriften “Verk” i Hammerfest som har som mål å være en pådriver for utviklingen av kulturnæring i nord.
NODAs nye daglige leder er NODAs initiativtaker og pådriver Michele Renee Widerøe. Michele er utdannet kunsthistoriker med fordypning i norsk design.

Bilder fra stiftelsesmøte
Radiointervju

tirsdag 7. oktober 2014

Påfyll # 6: Hvordan skape gode brukeropplevelser

Designere har ofte en unik evne til å tre inn i bedrifter og organisasjoner med nye øyne og vurdere samhandlingen fra brukerens ståsted. Prosessen fra behov til nye løsninger var tema under Påfyll i Vadsø.

EGGS Design har som mål å skape gode brukeropplevelser i form av tjenester eller fysiske/digitale produkter. Under seminaret fikk tilhørerne innblikk i hvor viktig det er å lytte til mennesker og skape felles forståelse for utfordringer og muligheter gjennom å være visuelle. Med de rette verktøyene utvikles og testes løsningene hele veien mot ferdig produkt. Denne metodikken gir ny innsikt og sikrer at løsningene som utvikles svarer til reelle behov.

Gjennom et utvalg spennende caser fortalte designer Sigrun Vik om hvordan design kan skape disse gode brukeropplevelsene og hvordan fokus på brukerne er et suksesskriterium for å nå målet om en brukervennlig meklingstjeneste for Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, neste generasjons regnskapssystem for PowerOffice (http://www.poweroffice.no) eller den gode sitteopplevelsen sammen med Gigseat (http://www.gigseat.com/no/).

Sigruns budskap til tilhørerne var:
* Tør å lytte til mennesker
* Tør å være visuell
* Tør å teste ut en løsning - selv om den ikke er ferdig

Ta en titt på videoen og lær litt om hvordan designerne i EGGS Design jobber med å skape gode brukeropplevelser: http://vimeo.com/92614079


fredag 12. september 2014

Kor skal vi NO`DA?


Vi tar på alvor det å være for hele landsdelen og er i gang med å finne vertskap/samarbeidspartner for våres arrangementer i nord.


Samarbeidspartnere i landsdelen…  så langt! 
Nordland:
Mediegården, Bodø
Bodø Kunstforening
Shaas = Stein Hamre arkitektkontor, Mo i Rana
Kulturfabrikken, Svolvær (avklaringsfase)

Troms:
Det Kunstfaglige fakultet, Tromsø
Tromsø Kommune, Byutvikling
Tromsø Kommune, Kultur fritid og idrett
Senter for Nordlig Folk, Mandalen (avklaringsfase)
Galleri Nord-Norge, Harstad

Finnmark:
Hermetikken Næringshage, Vadsø
VERK, Hammerfest
Verte Landskap, Alta
Samisk Senter for Samtidskunst, Karasjok

Svalbard:
LPO arkitekter, Longyearbyen

Støtterklaringer fra fremtidige samarbeidspartnere:

"Et design- og arkitektursenter i Tromsø vil bidra til å sette fokus på planleggingsfaget i nord, og vil kunne være en arena for gode diskusjoner og fagutvikling. Miljøet innafor samfunnsplanlegging, fysisk planlegging, arkitektur og design er lite og til dels fragmentert. En felles arena kan bidra til å forsterke miljøet, og kan være et sted der studenter, forskere, og utøvere av faget kommer sammen og utvikler en felles kunnskap om nordområdene. Fordelen med små miljø er at det kan være lettere å kommunisere på tvers av de tradisjonelle fagfeltene.Virksomheten i BOBY Nord er å arrangere to-tre faglige møter i semesteret, herunder møter sammen med Nord-Norges Arkitektforening og NODA. Det hadde vært fint med et fast sted for å arrangere disse møtene. Ut fra dette ser BOBY Nord svært positivt på etableringen av NODA i Tromsø, og ser frem til et positivt samarbeide også i det videre."
Kathrine Hanssen 
Leder, BOBY Nord 
 
”Planene for et slikt senter er spennende, også fra et reiselivsståsted. Slik vi vurderer planene kan disse være en viktig bidragsyter for å gjøre Tromsø som by mer attraktiv for tilreisende. Attraksjonskraften til Tromsø og Tromsø-regionen er slik jeg ser det knyttet til det faktum at vi er i Arktis, vi er en urban, internasjonal by med villmark rett utenfor «stuedøra». I dette perspektivet vil senteret kunne bli et viktig tilskudd. I 2012 hadde Tromsø 585.940 overnattingsdøgn på byens hoteller. Av dette var 277.311 overnattingsdøgn ferie- og fritid, 240.807 overnattingsdøgn yrkestrafikk og 67.822 overnattingsdøgn kurs- og konferanse. Vi mener senteret kan være aktuell for besøkende innenfor alle segmenter.”
Trond Øverås
Reiselivssjef , Visit Tromsø
   
”For Det kunstfaglige fakultets ansatte og studenter vil det være svært berikende om Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) ble etablert. Det vil tilføre oss nye muligheter for å nå våre strategiske mål om å 
- gi kunstfaglig utdanning som stimulerer til fremragende praksis, forskning og utviklingsarbeid
- utdanne selvstendige og trygge utøvere og pedagoger som har evne og vilje til å bidra til utvikling og endring innenfor sine fagfelt
- drive forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid som favner bredt - være en dynamisk arena for studenter og ansatte som arbeider aktivt i samspill med det lokale og det internasjonale.
Vi vil også tro at NODA vil kunne nyte godt av et samarbeid med oss for å nå sine kortsiktige og langsiktige mål.”
Kjell Magne Mælen
Dekan, Det kunstfaglige fakultet 


”Et design- og arkitektursenter i Tromsø sentrum vil bidra til å høyne kunnskap og interesse for vår kultur og identitet og samtidig gi Tromsø sentrum en ny attraksjon. Tromsø kommune v/byutviklingsenheten kan bidra innholdsmessig i et slikt senter ved å stille ut nye planforslag i forbindelse med offentlig gjennomsyn. Dette vil kunne bidra til prinsippet om mer offentlighet og debatt. I prosjektet «Sentrumsløftet» hvor kommunen og næringslivet går sammen om å gjøre Tromsø sentrum mer attraktivt vil det bli foreslått flere tiltak på kort og lengre sikt. Som ett av de kortsiktige tiltak vil vi peke på ønske om å få en egen arkitekturguide for byen og etablering av et design- og arkitektursenter i byen. Dette vil både kunne fremme interessen blant byens egne innbyggere, samtidig som det kan svare på «etterspørselen» fra turister og andre besøkende til byen.” 
Per Hareide
Byutvikling, Tromsø Kommune

”For kulturnæringsmiljøet i Hermetikken er det kjempeviktig at Nordnorsk design og arkitektursenter velger å arrangerer PÅFYLL i Vadsø. PÅFYLL gir oss mulighet til å få besøk av dyktige designere og arkitekter, i tillegg til å sette tema og fagfeltet på dagsorden. For oss vil samarbeidet med PÅFYLL være akkurat det: Et svært viktig  påfyll.”
Mette C.T.Westlie 
Daglig leder, Hermetikken Næringshage

"Bodø kunstforening var veldig fornøyd med utstillingen Små Spor som vi hadde her sommeren 2013, og det var en film som også publikum satte stor pris på. Vi vil gjerne sette mer fokus på nordnorsk design og arkitektur, og ønsker å kunne formidle dette til vårt publikum i Bodø. Vi ønsker også å kunne ta imot flere utstillinger fra NODA senere, når det passer i utstillingsprogrammet vårt, og gjerne i den forbindelse også med seminar og workshop."
Therese Kristin Tokle
Daglig leder, Bodø kunstforening"Galleri NordNorge ønsker å etablere en sterk og solid samarbeid med NODA som vil bidra til etablering av en senter for formidling av design og arkitektur i landsdelen. Vi gjenkjenner visjonen at “An Architecture and Design Center in the North of Norway can become a cauldron of designing ideas for designers, architects, and also for everyone who lives and works on the top of the world.” Synergi effekten av å bringe kreative visjonærer sammen er i tråd med vår rolle å gi tilgang til diversitet innen kunst og kreativitet, ikke bare for de utøvende men for publikum. Det er på sin plass at galleriet støtter med vår arena, som er ikke bare fysisk, men også ideell skapt for alle kunstnerisk og kreativ uttrykk og aktiviteter. Vi mener at dette er viktig!"
Roanne O’Donnel MA // Intendant //Kurator//
Galleri NordNorge

"Tromsø kommune V/Fritid vil takke NODA for et flott samarbeid mht. Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Tromsø 2014. UKM er et nettverk av små lokale festivaler, hvor ungdom kan delta med alle slags ulike kulturuttrykk, og som ender opp med en nasjonal mønstring og også muligheter for representasjon som UKM-ambassadører utenfor landets grenser. I Tromsø ble fjorårets UKM avholdt på Tromstun skole, hvor både musikk, film, kunst (tegning, maling og keramikk), dans, artistutvikling og workshops i låtskriving var blant ingrediensene. I tillegg ble design og arkitektur for første gang inkludert i uka, gjennom et samarbeid med NODA. NODA hadde ansvaret for et design- og arkitekturverksted for barn, med et mål om å skape interesse og nysgjerrighet for design og arkitektur blant unge. Dette målet må definitivt kunne sies å ha blitt oppfylt gjennom spennende og innholdsrike dager denne uka. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger fra barna som deltok på kurset og deres foresatte. Vi som arrangør av UKM i Tromsø, er takknemlige for NODA`s flotte initiativ, noe som helt klart var med på å gjøre UKM-2014 til den mest innholdsrike og beste lokalmønstringen vi har avholdt her i Tromsø. Vi oppfatter NODA som genuint interessert i barn og unge som målgruppe, og som en organisasjon som er ryddig, enkel og motiverende å samarbeide med. Vi ønsker derfor å videreføre vårt samarbeid med NODA også i 2015, og har allerede avtalt et nytt verksted for UKM-2015."
Jonny R Hanssen, Leder Fritid
Tromsø Kommune

Anbefalingsbrev fra INTRO- fond for kulturnæring i Tromsø
Michele Rene Widerøe har to ganger mottatt finansiering  fra INTRO, fond for kulturnæring i Tromsø, for forretningsutvikling knyttet til konseptet Nordnorsk Design – og Arkitektursenter (NODA). I et forprosjekt mottok hun kr. 240.000 (dette prosjektet er gjennomført), og hun er nå i gang med gjennomføring av et hovedprosjekt hvor finansieringen fra INTRO er pr kr. 650.000 i et totalbudsjett på ca 2 mill kroner.

Forut for beslutning om bevilgning fra INTRO ligger en grundig faglig og forretningsmessig vurdering av søker og av prosjektet. I disse vurderinger ligger også bruk av spesifikk kompetanse fra fagpersoner innen design i Norge.

Prosjektet har fått høy score både ut fra  forretningsmessige, organisatoriske, markedsmessige og faglige kriterier. Dette gjelder også den forankring prosjektet over tid har opparbeidet seg både i nasjonale og regionale fagmiljøer. Bl.a. ideen om en slags ambulerende virksomhet (kontornomade),  hvor prosjektet for en avgrenset tidsperiode er lokalisert hos aktuelle fagmiljøer og samarbeidspartnere, viser prosjektets evne til å drive nettverksarbeid ikke bare på egne, men på samarbeidende parters, premisser.

I prosjektperioden har INTRO hatt flere dialogmøter underveis og ved avslutning,  med prosjektets leder.  Til disse møtene skal det fra prosjektet foreligge skriftlige rapporter over  framdrift, både hva gjelder aktiviteter, resultatoppnåelse og økonomi i prosjektet.  Prosjektet har i så måte  vært forbilledlig for hvordan dette skal gjøres, med tydelige og gode beskrivelser både av hva som er gjort, hva som er oppnådd og hva som skal gjøres videre.

Vår konklusjon ut fra bevilgning og prosjektoppfølging at  prosjektet til fulle viser kreativitet, struktur og nettverksorientering og at prosjektleder Michele R. Widerøe gjennomfører dette på en svært god måte.

Tromsø 20. mai 2014


Arne-Wilhelm Theodorsen
Leder INTRO, fond for kulturnæring i Tromsø

Støtterklæringer og sukseeshistorier !
”Verk har samarbeidet med NODA i forbindelse med arrangementet "Påfyll" våren 2014. Eventen fant sted i Verk sinegallerilokaler i Hammerfest sentrum. Gjennom " Påfyll" fikk Verk og Hammerfest oppleve et inspirerende foredrag med påfølgende debatt. I tillegg til faglig påfyll fikk vi utvidet vårt nettverk og muligheten til å bli kjent med NODA. For oss har hele prosessen vært svært positiv og vi ønsker flere slike samarbeidsprosjekter velkommen!”  
Edel Maria Brynjulfsen
VERK, Hammerfest

”For meg representerer Påfyll et viktig arrangement for å løfte frem design og arkitektur som en viktig bidragsyter i samfunsutviklingen i nordområdene. Arrangementet fungerer både som en arena for å formidle tanker og visjoner rundt samfunnsbygging, kommunikasjon og våre bygde omgivelser. Samtidig som det fungerer som en smelteigel for designere og arkitekter opp mot industri og næringsliv i landsdelen. Et godt eksempel på Påfylls innvirkning fikk jeg selv erfare, da jeg holdt et innlegg om design for fremtiden i forbindelse med første Påfyll arrangement. I salen var både designere. arkitekter, næringslivsrepresentanter, grundere og politikere. Dette førte til at jeg fikk gjort meg selv og mitt virke synlig, noe som igjen førte til et utvidet nettverk i tillegg til konkrete planer for samarbeid om spennende, innovative prosjekter. Jeg er derfor nå i gang med utvikling av løsninger for Tromsø firmaet Insentivia AS, som arbeider med verdens første norskproduserte nettbrettløsninger. Dette viser hvor viktig Påfyll er, som en katalysator for nytenking og utvikling i og for nordområdene.” 
Kyrre M. Kalseth
Industridesigner, Gratangen

”NODA (Nordnorsk Design- og arkitektursenter), ved Michele Widerøe, har startet opp et prosjekt som betyr mye for meg som grafisk designer, og for hele det faglige miljøet i Tromsø by. Jeg har tidligere jobbet i reklamebyrået Rød Tråd, og allerede da savnet jeg en arena der bransjen kunne møtes, bli kjent og utveksle erfaringer. Det eneste møtepunktet fant sted oktober én gang i året, under designseminaret Design vs Music (i regi av designbyrået Tank og festivalen Insomnia). Jeg kjente til alle logoene til de forskjellige byråene i byen - men ante ikke hvordan menneskene bak dem så ut.Nå som jeg er selvstendig næringsdrivende melder dette behovet seg tydeligere. Jeg savnet, og savner fremdeles, å kunne snakke med andre i bransjen, og bli kjent med flere innad miljøet. Men med NODA har nå det statiske designmiljøet i byen sakte begynt å endre seg. Jeg har vært på to PÅFYLL i regi av NODA, som i tillegg til det sosiale, også gir faglig påfyll. På forrige PÅFYLL fikk jeg delt ut flere visittkort, og jeg har møtt gamle kjente innen bransjen, likesinnede (selvstendige næringsdrivende), og forhåpentligvis nye kunder. Foredragene som har blitt holdt på bransjetreffene er bestandig like inspirerende, og jeg ser på det som et faglig energipåfyll. Jeg gleder meg veldig mye til å se fortsettelsen av NODA-prosjektet, og håper alle innser hvor utrolig viktig det er for design-og arkitekturmiljøet i byen at et slikt prosjekt kan få lov til å fortsette å utvikle seg. Dette er høyt savnet! Det ser man bare på den høye oppslutningen på PÅFYLL arrangementene.” 
Tonje Helen Karlsen
Grafiskdesigner, Tromsø

"Jeg har ett nytt etablert fotobedrift i Tromsø som heter Kristina Schröder Photography som jeg driver ved siden av min stilling som arkitekt. Jeg har startet bedriften i begynnelsen av 2014 og det er spesiell i startfasen veldig viktig å få oppdragsgiver og kontakter. Jeg har etterhvert lyst å jobbe mer som fotograf og det har vært veldig nyttig ha NODA som oppdragsgiver i begynnelsen - både for å få opprag men også for å komme i kontakt med folk i bransjen. Jeg har til nå tatt flere ganger arrangementbilder av NODAS foredragskvelder „PÅFYLL“ og i tillegg tok jeg bilder av lanseringen av WorksThatWork-magasinet og en samtidig arrangert workshop som var i mars 2014 i Tromsø.
I følge av dette fikk jeg også en oppdrag for å ta ett bilde for den neste WorksThatWork-uttgaven som blir snart publisert. NODA er en viktig møteplass for designere og arkitektene i Nord Norge. Jeg er veldig glad for at jeg fikk i tillegg til faglig påfyll også muligheter å bidra med fotografi og at jeg fikk flere oppdrag i forbindelse med arrangementene som ble avhold."

Kristina Schrøder, Fotograf, Tromsø

Takket være NODA, har Steinsvik arkitektkontor fått et stort og viktig oppdrag: ”NODA er en viktig ressurs for oss som driver i fagfeltet design og arkitektur fordi NODAs oppgave er å synliggjøre våre fag ut i markedet. NODA er en pådriver for å understreke hvor viktig det er at fagfolk blir benyttet i oppgaver som handler om design og arkitektur. Helt konkret kan oppdragsgivere henvende seg til NODA for å få råd om anskaffelser av design og arkitekturtjenester. NODAs oppgave blir i så måte å ha oversikt over hvilken kompetanse som finnes i markedet, men de kan også ha en rådgiverrolle i forhold til å utrede hvilke tjenester oppdragsgiveren har. Vi mener det er nyttig å ha en slik aktør i markedet som kan hjelpe både private og offentlige over terskelen det av og til er å kontakte profesjonelle.”
Terese Simonsen
Steinsviks arkitektkontor

Takket være NODA kunne Tromsø Kommune V/fritid tilby en komplett tilbud for barn under UKM-uke 2014
Tromsø kommune V/Fritid vil takke NODA for et flott samarbeid mht. Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Tromsø 2014. UKM er et nettverk av små lokale festivaler, hvor ungdom kan delta med alle slags ulike kulturuttrykk, og som ender opp med en nasjonal mønstring og også muligheter for representasjon som UKM-ambassadører utenfor landets grenser. I Tromsø ble fjorårets UKM avholdt på Tromstun skole, hvor både musikk, film, kunst (tegning, maling og keramikk), dans, artistutvikling og workshops i låtskriving var blant ingrediensene. I tillegg ble design og arkitektur for første gang inkludert i uka, gjennom et samarbeid med NODA. NODA hadde ansvaret for et design- og arkitekturverksted for barn, med et mål om å skape interesse og nysgjerrighet for design og arkitektur blant unge. Dette målet må definitivt kunne sies å ha blitt oppfylt gjennom spennende og innholdsrike dager denne uka. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger fra barna som deltok på kurset og deres foresatte. Vi som arrangør av UKM i Tromsø, er takknemlige for NODA`s flotte initiativ, noe som helt klart var med på å gjøre UKM-2014 til den mest innholdsrike og beste lokalmønstringen vi har avholdt her i Tromsø.
Vi oppfatter NODA som genuint interessert i barn og unge som målgruppe, og som en organisasjon som er ryddig, enkel og motiverende å samarbeide med. Vi ønsker derfor å videreføre vårt samarbeid med NODA også i 2015, og har allerede avtalt et nytt verksted for UKM-2015.
Jonny R Hanssen
Leder Fritid, Tromsø Kommune


Takket være NODA har en nyetablert arkitekt fått et større nettverk: "NODA er et initiativ vi alle trenger i denne regionen. NODA hjelpe oss til å sosialisere med andre mennesker som er interessert i faget og skaper et sosialt nettverk der alle kan være med. NODA vil holde oss informert og oppdatert. og ikke minst skape et rom for læring og faglig debatt. Jeg håper å være en del av dette prosjektet, slik at vi kan samarbeide med et design- og arkitektursenter i nord". 
Daniel Sierra Polanco
Nyinnflyttet Arkitekt 

Takket være NODA har Mer Film fått en vellykket visning i Tromsø: ”I forbindelse med lansering av arkitekturfilmen Cathedrals of Culture, ønsket vi å samarbeide med NODA fordi vi fikk tips om at de hadde et veldig godt nettverk i Tromsø og var flinke til å jobbe ut mot publikum. Med Cathedrals of Culture så vi etter samarbeidspartnere til visningene i alle de største byene og når vi i Oslo og Bergen jobbet med Norsk design og arkitektursenter og Bergen Arkitektforening, var det helt naturlig å samarbeide med Nordnorsk design og arkitektursenter. Vi var veldig fornøyde med samarbeidet og følte vi hadde en lokal ambassadør for filmen som hadde engasjement og tyngde. Vi håper vi får anledning til å samarbeide med NODA i framtiden."
Øistein Refseth
MER FILM I VEST

Takket være NODA fikk elevene på Borgtun skole et gratis designkurs: ”Vi lærere ser at et slikt kurs er nyttig på mange forskjellige måter. Det er flott for elevene at det komme folk utenfra, det skaper interesse og nysgjerrighet. Elevene trenger å møte fagfolk/eksperter innen forskjellige felt. Det er lettere for elevene å se at det de lærer «hører det virkelige livet til», noe de ikke alltid ser ellers i skolehverdagen. Lærerskolestudentene, som var i klassen i den perioden elevene fikk dette design-kurset, var også med hele dagen. De mente alle at dette hadde vært veldig nyttig for dem som studenter, og at dette burde vært noe som de ble tilbudt i lærerutdanningen. Vi lærere, som er tilknyttet klassen, er også positive til et slikt kurs. Både de fem «yrkene» som var representert her og mange andre kunstneriske og yrkesmessige områder vil kunne være aktuelle for elever i alle aldre. Det har overføringsverdi til mange fag vi har på skolen i dag, i tillegg til at det gir motivasjon og skaper at avbrekk i den daglige rutine."
Camilla Jakobsen og Sonja Furuhovde 
Klasse 6B, Borgtun skole


Uttalelse fra et par utvalgte fagutøvere:

”Vi  gir vår fulle støtte til prosjektet Design- og Arkitektursenter i  Nord-Norge. Et design- og arkitektursenter i Nord-Norge, kan som DogA i Oslo,  bli en samlende arena for tverrfaglighet, innovasjon, debatt og nettverksbygging for fagfeltene design, arkitektur, by-sted-og landskapsplanlegging.
Gjennom bla bibliotek, utstillinger, fagmøter, dag-og kveldsmøter, verksted for barn og unge kan det nye senteret gi  oppmerksomhet om og økt forståelse for design og arkitektur i Nord-Norge og Nordområdene.”
Borealis Arkitekter AS 

”Vi på Steinsvik Arkitektkontor mener dette er et veldig bra initiativ. Det er absolutt tiltrengt et sted der Nord Norge kan vise frem sin kompetanse både på lokalt men også nasjonalt plan. Et design- og arkitektursenter vil styrke mange fagområder innenfor design lokalt og bidra til at viktig kompetanse beholdes i landsdelen fremfor at den migrerer ”sørover”. Vi ser klart for oss at dette senteret kan fungere som samlingssted for mange faggrupper innen designfagene, men også at det kan være et sted der man kan knytte kontakter ut mot andre fagfelt og arenaer for å styrke vår rolle som aktør i næringslivet. Viktige momenter for Design senteret vil være: Åpent hus, muligheter til å bare ”slenge” innom. Kafè som fungerer som samlingspunkt Aktiviteter gjennom hele året, for fagfolk, ”folk flest” eller barn, noe hver for seg, men man kan også se for seg at det kan være en arena der fagfolk og ”folk fest”, gamle som unge kan møtes for å diskutere aktuelle saker. Ha en usnobbete ”folkelig” profil, snakke samme språk som folk flest. Et sted for faglig påfyll. Faglitteratur bibliotek. Kanskje ha et verksted for utleie til designere og arkitekter i startgropen. Øke kjennskap til de ulike arkitektfagene og dermed øke markedsgrunnlaget. Oppfordre til debatt blant arkitekter ”yes is more”. Skape lavere terskel for å komme inn i arkitektur debatten. Utstillinger men fokus på folkelig kommunikasjon.”
Steinsvik Arkitektkontor AS

”Idéen om et design- og arkitektursenter i Nord-Norge og i Tromsø er god, fremtidsrettet og tidsriktig! Næringslivet i nord er i sterk utvikling, Norge satser nasjonalt på utvikling i nordområdene, og et design- og arkitektursenter vil være med på å styrke, synliggjøre og understreke denne utviklingen. Et slikt senter er interessant og viktig på ulike samfunnsnivå.Momenter i denne sammenheng: Et sted hvor ulike fag kan møtes og utvikles. Et samlende punkt for ulike greiner innenfor design-, arkitektur- og planfag. Bidra til økt dialog mellom faggrupper. Bidra til økt grad av tverrfaglig arbeid og tenking. Økt synliggjøring og markedsføring av landsdelen (også interessant i turistsammenheng). Synliggjøring av kompetanse innenfor ulike greiner av design- og arkitekturfagene. Kompetanseformidling. Utvikling av fagkompetanse i landsdelen. En arena for engasjement og samfunnsdebatt (‘Åpent hus’). Kunnskapsløft for skolebarn og skoleungdom, eks. gjennom aktiviteter og utstillinger. Et design- og arkitektursenter vil være en ny attraksjon i Tromsø og i landsdelen, og vil utvilsomt kunne bidra til økt verdiskaping i nord. Et design- og arkitektursenter i Nord-Norge er nødvendig og tiltrengt og kan bidra til så mye positivt at dette kan vi ikke si nei til.  Idéen om og initiativet til opprettelsen av et design- og arkitektursenter får Asplan Viak sin fulle støtte.”
Ann-Kjersti Johnsen
Kontorleder, Asplan Viakonsdag 3. september 2014

Støtteerklæringer fra fagforeninger i Nord-Norge

 

NODA er en forening forankret i nordnorske fagmiljøer:


GRAFILL: ”Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design. Grafill skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser, samt arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene. Grafill Tromsø er ett av ni lokallag, som sammen og hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser. Grafill Tromsø støtter prosjektet da det vil bidra til å fremme våre fagområders interesser, samtidig som det vil øke forståelsen og betydning for design og arkitektur i landsdelen.”

NID: Norske Industridesignere i Nord-Norge: ”I nordområdene har en lange tradisjoner med å utvikle seg i takt med og tilpasse seg i forhold til de rådende naturkreftene. Den nordlige halvkule har til tross for hardføre forhold vært selvforsynt med både energi og mat i århundrer. Utviklingen har i de siste par hundre årene fulgt resten av samfunnet i utviklingen mot forbrukerkultur og en tilstand av overflod og velstand. Når olje og gass næringen nå er i gang med å etablere seg og få fotfeste i regionen er det viktigere enn noen gang at designere og arkitekter kommer på banen og sørger for at denne utviklingen skjer på et mest mulig bærekraftig og forsvarlig vis. Det er derfor svært viktig at en får etablert et regionalt  senter som NO-DA representerer, både med tanke på å etablere en stabil og god kjerne av lokale designere og arkitekter, men også for å drive formidling av den viktige samfunnsbyggende rollen design og arkitektur innehar. Både som regionkontakt for Nid - Norske Industridesignere og som selvstendig næringsdrivende designer i Nord-Norge ser jeg et klart behov for et samlingspunkt for design og arkitekturbransjen i Nord-Norge. Dette er både viktig med tanke på å utvikle ny industri og nye måter å gjøre ting på, men også for å utvikle Nord-Norge og nordområdene mot en bærekraftig fremtid til det beste for helheten og vår felles natur og kulturarv.”

NLA: Norske Landskapsarkitekter forening. Nord-Norge: ”Idéen om et design- og arkitektursenter i Nord-Norge og i Tromsø er god, fremtidsrettet og tidsriktig! Næringslivet i nord er i sterk utvikling, Norge satser nasjonalt på utvikling i nordområdene, og et design- og arkitektursenter vil være med på å styrke, synliggjøre og understreke denne utviklingen. Et design- og arkitektursenter vil være en ny attraksjon i Tromsø og i landsdelen, og vil utvilsomt kunne bidra til økt verdiskaping i nord. Et design- og arkitektursenter i Nord-Norge er nødvendig og tiltrengt og kan bidra til så mye positivt at dette kan vi ikke si nei til. ”

NIL: Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening: ”NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå, stiftet i 1945. NIL er en organisasjon som ønsker å ha god kontakt med medlemmene i distriktet og har derfor ni lokalgrupper. Vi ser helt klart at NO-DA vil være en viktig støttespiller for vår organisasjon lokalt og nasjonalt. Lokalt da vi er en langstrakt landsdel med de utfordringer det innebærer i forhold til å samle kompetanse og kunnskap. Vi mener NO-DA vil være en samlende møteplass både i forhold til workshops, kurs og ikke minst gjøre faget vårt synlig i forhold til våre lokale samarbeidspartnere. NO-DA vil fungere som et senter for kunnskap på tvers av de etablerte interesseorganisasjonene og vil gi våre medlemmer mulighet til lettere å finne lokale samarbeidspartnere. Små lavterskel arrangementer som Påfyll er både inspirerende og gode møteplasser for å diskutere fag og utvide sine nettverk. På et nasjonalt plan vil NO-DA være med å synliggjøre kompetansen som finnes i landsdelen. Både i form av å være et sted å henvende seg til, men også som en aktiv pådriver for å fremme Nord Norges mange dyktige fagfolk utad. Vi støtter NO-DA og mener prosjektet så langt har bevist at det finnes både lokal forankring og engasjement for å få til et varig og stabilt Nordlig Design og Arkitektursenter.”

NAF: Nord-Norges Arkitekt Forening: ”Nord-Norges Arkitektforening ser et design- og arkitektursenter som en fantastisk mulighet til å skape en felles arena med fokus på nordlig arkitektur, design, steds- og næringsutvikling, boligpolitikk og tradisjon.
I en langstrakt landsdel er behovet for et samlende senter stort. NAF støtter NODAs intensjon om lokal forankring i arbeid med kunnskap- og kompetanseutvikling, og vi mener NODA kan bli en viktig felles arena for utvikling og fokus på viktige tema i nordområdene, både i de større byer og de mindre lokalområder.”